مردان نمکی زنجان-زندگی و مرگ برای طلای سفید چهرآباد

نگاهی به پشت صحنه

اشیاء نمایش داده شده تنها بخش کوچکی از انچه که در موزها هست میباشند, بسیاری از اشیاء بدور از دسترس بازدید کنندگان قرار دارد:

  • کارگاه ها و آزمایشگاه ها: در این مکان ها اشیاء مرمت میشوند و اشیاء انتخاب شده برای نمایش آماده میشوند.
  • اتاق های کار پژوهشی: در اینجا تاریخ اشیاء بررسی میشود و مصالح آنها آنالیز میشود.
  • انبارها: در اینجا اشیاء نگهداری میشوند

به همین دلیل ما میخواهیم پشت صحنه را به دید مخاطب بیاوریم. در موزه ملی تهران و موزه مرد نمکی زنجان بازدیدکنندگان میتوانند در حین مرمت و بازسازی شاهد این رویه باشند.

نگاهی کوتاه به انبارها نمایان گر تعداد زیاد اشیائی است که از دید بازدیدکنندگان به دور است. این اشیاء محافظت شده به ما سرنخ هایی از زندگی در 2500 سال پیش میدهد: مردم چه می پوشیدند؟ چه میخوردند؟ چگونه کار می کردند؟ تیم موزه جذاب ترین اشیاء را برای گفتن داستان مردان نمکی انتخاب میکنند.

Restaurierung der Kleidung Restaurierung der Kleidung 

بیش از 1000 کلمه

مردان نمکی داستان های زیادی برای گفتن دارند. مانند حامل های داده ای که باید رمزگشایی شوند. ولی ما, پژوهشگران و بازدیدکنندگان, فقط تماشاگران ساکت نیستیم, ما باید سوال کنیم تا مردان نمکی داستان خود را بازگو کنند. چه احساسی به ما دست میدهد وقتی مردان نمکی را در موزه میبینیم؟ چه چیزی از آنها میخواهیم یاد بگیریم؟

آیا مزاحم مقبره آنها میشویم؟ برای سال های طولانی در معدن نمک مدفون بودند و ناگهان در مرکز توجه قرار گرفته اند.

از ما هر سوالی دارید بپرسید یا نظر خود را در توییتر یا اینستاگرام برای ما بفرستید!

Read 2381 times Last modified on پنج شنبه, 06 آذر 1399 12:50